Bardzo wiele osób zastanawia się, czym dokładnie jest mentoring. Pojęcie to ma dwojakie znaczenie, jednakże jeśli mówimy o kwestiach związanych bezpośrednio z pracą i z wykonywanym przez nas